Nyttig information

Privatforsikringer som du bør have:

Bygningsbrand (ikke lovpligtig):

Hvis du er husejer og har finansieret huset i pengeinstitut og/eller i et realkreditinstitut, vil långiver typisk for­lange, at der som minimum tegnes en bygningsbrandforsikring. Denne forsikring er långivers sikkerhed for lånet.

Lovpligtig motoransvarsforsikring:

Hvis du har et motorkøretøj, f.eks. bil. – dækker motoransvarsforsikringen dit ansvar for de skader, der sker, hvis du for eksempel kører ind i og beskadiger andre personer eller andres køretøjer. Forsikringen dækker også skader på passagerer i din bil.

Hvis en anden person låner bilen og forvolder skade på andre personer eller andres ting, dækker ansvarsforsikringen også.

Lovpligtig hundeansvarsforsikring:

Hvis du ejer en hund, dækker hundeansvarsforsikringen,  hvis din hund gør skader på andre mennesker eller deres ting.

Lovpligtig hesteansvarsforsikring:

Hvis du er ejer af en hest, der gør skade på andre mennesker eller deres ting, vil dit ansvar være dækket af en indbo-ansvarsforsikring, se nedenfor.

Privatforsikringer som du kan tegne:

Indbo- og ansvarsforsikring:

Indboforsikringen dækker dit og din families indbo i tilfælde af brand, indbrudstyveri, storm, vandskader m.v. Samtidig får du en ansvarsforsikring, som eksempelvis dækker, hvis du eller din familie ødelægger andres ting. Børn under 21 år, der flytter hjemmefra, er også dækket af forsikringen, hvis de bor alene.

Forsikringen omfatter også retshjælpsdækning. Retshjælpsdækningen giver økonomisk hjælp i visse typer private rets­sager.

Indbo­-ansvarsforsikringen kan mod en merpris udvides til at omfatte elektronikdækning og anden pludselig skade. Desuden kan forsikringen udvides med glas og sanitet for dem, der bor til leje.

Årsrejseforsikring (i tilknytning til indboforsikringen)

Dækker hele husstanden – i hele verden – på alle årets ferierejser, der varer op til 60 dage. Vi dækker eksempelvis læge- og hospitalsbehandling, hjemtransport ved sygdom, ekstra rej­seudgifter og en lang række andre begivenheder, som kan opstå på ferierejsen.

Forsikringen kan udvides med afbestillingsforsikring, som eksempelvis dækker, hvis du må aflyse rejsen pga. akut sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie, eller hvis du selv bliver akut syg. Afbestillingsforsikringen gælder hele året.

Husforsikring:

Dækker ikke kun dit hus, men også din carport, dit drivhus og øvrige bygninger på din grund. Husforsik­ringens dækninger er – udover bygningsbrand (se tidligere) – kasko, herunder bl.a. storm og vand, glas og sani­tet, retshjælp, husejeransvar, svamp og insekt, stikledninger og skjulte rør og kabler.

Forsikringen kan udvides med råddækning og udvidet dækning. Udvidet dækning omfatter eksempelvis skader forvoldt af gnavere, og skader forvoldt af fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. byg­ningskonstruktionen.

Fritidshusforsikring:

Dækker dit fritidshus samt øvrige bygninger på din fritidshusgrund. Fritidshusforsik­ringens dækninger er brand og kasko, herunder bl.a. storm og vand, glas og sani­tet, retshjælp, husejeransvar samt en indboforsikring for det indbo, der hører til fritidshuset. Forsikringen for fritidshuset kan udvides med svamp og insekt, stikledninger, skjulte rør og kabler samt udvidet dækning.

Ulykkesforsikring:

Dækker pludselige hændelser, der forårsager personskade.

Det gælder for eksempel, hvis du vælter på din cykel, snubler på en trappe, eller hvis du bliver påkørt af en bil.

Du kan vælge at købe ulykkesforsikringen, så du er dækket, hvis du får et varigt mén på mindst 5 %, eller du kan vælge, at du først vil være dækket, hvis det varige mén er på mindst 8 %.

Du kan desuden vælge ulykkesforsikringen som en heltids- eller en fritidsulykkesforsikring og med mulighed for dækning af behandlingsudgifter samt dobbelterstatning.

Udover invaliditetsdækningen kan forsikringen udvides til at dække ved dødsfald som følge af en ulykke.

Kasko for motorkøretøjer:

Kaskoforsikringen dækker skader på din bil. Skader kan for eksempel opstå ved færdselsuheld, som parkerings­skader, ved tyveri, hærværk eller brand. Ud over selve bilen omfatter kaskoforsikringen også køretøjets faste tilbehør, som for eksempel tagbagagebærer, fastmonteret musikanlæg og specialfælge. Kører du i udlandet, er du også dækket af den særlige redningsforsikring fra SOS International. Læs mere om at køre i udlandet på Det røde kort, som du skal have med, når du kører i udlandet.

Forsikringen indeholder desuden retshjælp, som dækker dine omkostninger ved visse private retssager.

 

Yderligere information

Nemkonto 

Da der sker en elektronisk udveksling af Nemkonto-nr. og cpr. nr. mellem Forsikring Danmark og NemKonto-systemet, skal vi ifølge Persondataloven oplyse om følgende:

Det er KMD A/S, der administrerer Nemkonto-systemet på vegne af Økonomistyrelsen.

Når Forsikring Danmark fremsender en betalingsmeddelelse og et cpr.nr. via PBS til KMD A/S, anvendes cpr.nr. kun til at identificere det Nemkonto-nr., som returneres til PBS, hvorefter betalingen gennemføres til NemKontoen.

Provision

Vi kan oplyse, at nogle af Forsikring Danmarks medarbejdere og samarbejdspartnere får provisioner eller bonus, når de sælger en forsikring.

 

 

Derudover kan denne PDF hentes, hvis du søger yderligere information: Nyttig information