Fritidshus

Bygningsbrand

Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning som f. eks. vandskader. Har du lånt penge til dit fritidshus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade

Bygningskasko er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Derudover indeholder bygningskasko også et husejeransvar, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Det kan f. eks. være, hvis en tagsten flyver af under stormvejr og foruretter skade på naboens hus. Med bygningskasko har du samtidig sikret dit indbo med en dækning op til 30.000 kr. per genstand. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Insekt & Svamp

Svampesporer og insekter kan angribe træværket på både nye og gamle huse. Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge dit træværk, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomiske dækning af udgiften til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Indvendige rør/kabel

I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Forsikringen dækker udgifter til at finde og reparere skader på de skjulte rør og elkabler i huset.

Stikledning

Stikledninger er de rør, der går fra dit fritidshus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Pludselig skade

Giver dig erstatning for pludselige og uventede skader. Det kan f. eks være, hvis du med støvsugeren kommer til at vælte en lampe ned fra reolen, og lampeglasset går i stykker.

Udvidet dækning

Dækker udsivning fra synlige installationer, og vand der trænger ind i bygningen, samt vand der trænger op i bygningen fra f.eks. kloak. Desuden får du dækket skader forårsaget af gnavere og mår samt kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

Elektronikdækning

Med en elektronik-dækning undgår du fremover at skulle købe en ekstra forsikring, når du køber elektriske apparater. Forsikringen dækker alle elektriske apparater, der hører til fritidshuset, for pludselige skader og funktionsfejl.

 

Ønsker du yderligere information om Fritidshusforsikringen, se dette faktaark: Fritidshusforsikring