Husforsikring

Bygningsbrand

Dette omfatter skader der er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag samt tilsodning.

Bygningskasko

Bygningskasko dækker skader på selve huset. Det kan være stormskader, skybrud, tøbrud, frostsprængninger, hærværk eller ved indbrud, hvor tyven laver skader på huset.

Glas og sanitet

Dækker skader på glas og sanitet i huset, dvs. vinduer, toiletter, håndvaske m.m.

Insekt og svamp

Her dækkes de skader der kan være sket, på træværket ved angreb af svamp og insekt. Det kan være betale udgifterne til en skadedyrsbekæmper, eller nedbrudt træ m.m.

Råd

Her dækkes skader, der er forårsaget af råd i husets trækonstruktioner.

Indvendig rør og kabel

Denne forsikring dækker de skader der kunne opstå, på alle de rør og kabler, som man ikke kan se.

Stikledning

Her dækkes de skader der kan ske på de stikledninger der går fra huset og ud til vejen. Dette gælder både varmerør, gasrør og kloakrør.

Udvidet dækning

Udvidet dækning omfatter udsivning fra synlige installationer, vand der trænger ind i bygningen, skade forårsaget af gnavere og mår samt kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

 

Ønsker du yderligere information om Husforsikring, kan du hente dette faktaark: Husforsikring