Indboforsikring

Indbo

Indbo dækker alle løse genstande i hjemmet. Populært sagt er det det alle de genstande der ville falde til jorden, hvis man vendte hjemmet på hovedet. Derudover dækker forsikringen ved brand, hærværk, lynnedslag og ved tyveri.

Indboforsikringen er sumløs, så der aldrig er tvivl om underforsikring.

Ansvar

Som del af indboforsikringen, indeholder forsikringen også ansvarsforsikring. Denne forsikring dækker, hvis du eller dine børn, ved uheld, kommer til at skade andre personer eller deres ejendele.

Retshjælp

Retshjælpforsikringen dækker udgifterne, hvis der er brug for en advokat, i forbindelse med en tvist om erstatningssager, boligretsager m.m.

Rejseforsikring

Forsikringen dækker private ferierejser, i hele verden, på op til 60 dages varighed. Hvis du skulle blive syg eller komme til skade på ferien, så hjælper vi med lægehjælp, hospitalsindlæggelse, medicin, sygeledsagelse og hjemtransport.

Pludselig skade

Giver dig erstatning for pludselige og uventede skader. Det kan f. eks være en skade, du har fået, fordi du faldt over kantstenen og slog dine briller i stykker.

Elektronikdækning

Med en elektronikdækning undgår du fremover at skulle købe en ekstra forsikring, når du køber elektriske apparater. Forsikringen dækker alle husstandens elektriske apparater for pludselige skader og funktionsfejl.

 

Ønsker du yderligere information om Indboforsikring, kan du se dette faktaark: Indboforsikring