Trailerforsikring

Med en kaskoforsikring på din trailer er du dækket, hvis traileren eller påhængsvognen bliver skadet. Trailerforsikringen dækker skaderne i forbindelse med uheld, hærværk og tyveri.

Det er frivilligt, om du vil tegne en kaskoforsikring på din trailer eller påhængsvogn. Den ansvarsforsikring, som du har på bilen, dækker nemlig de skader, du måtte komme til at påføre personer eller ting med din trailer.

 

Ønsker du yderligere information om trailerforsikringen, kan du se dette faktaark: Trailerforsikring