Fra tilbud til police

Forsikring Danmark sender et forsikringstilbud, som du skal acceptere. Når dette er gjort, er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Nedenfor er de forskellige faser beskrevet.

Besigtigelse

Når Forsikring Danmark vælger at besigtige en ejendom, kan det skyldes bygningens konstruktion, alder, en særlig brandfarlig risiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Forsikring Danmark risiko og vilkår.

Accept af risiko og vilkår

Når risiko og vilkår er fastlagt, og dækningsomfanget eventuelt er blevet indskærpet, skal det accepteres af dig.

Opsigelse i andet forsikringsselskab

Hvis du har tegnet forsikring i et andet forsikringsselskab, sørger Forsikring Danmark for at opsige denne forsikring, så der ikke er dobbeltforsikring. Når Forsikring Danmark har modtaget bekræftelse på opsigelsen fra dit tidligere selskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft.

Policeudstedelse

Tilbuddet bliver nu lavet om til en police. Policen er det dokument, der sammen med forsikringsbetingelserne danner grundlaget for den aftale, som er indgået.

Opkrævning

Du modtager første opkrævning ca. 28 dage før, forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten som et fysisk indbetalingskort eller via PBS.