Lovgivning

Drift af forsikringsvirksomhed er underlagt to love. Den ene, Forsikringsaftaleloven (FAL), giver regler for aftalen (policen), mens den anden, Lov om finansiel virksomhed (FIL) opstiller de spilleregler, som gælder for forsikringsvirksomheden.

Tilsyn og garantifond

NEM Forsikring – som Forsikring Danmark samarbejder med – er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Det betyder, at dit krav i tilfælde af selskabets konkurs er dækket af Garantifonden.

Forsikringsoversigt

Du kan altid se en oversigt over dine forsikringer ved at gå ind på www.fodan.dk og logge ind med dit brugernavn og password. Her kan du se en oversigt, der viser alle de skadeforsikringer, som enten allerede er trådt i kraft eller som træder i kraft på et senere tidspunkt.

Du kan også bestille en forsikringsoversigt ved at kontakte os på telefon 70 70 75 76 eller på info@fodan.dk

Forsikringsoplysningen

På www.forsikringogpension.dk er det muligt at få hjælp og stille uvildige spørgsmål angående forsikring. Derudover sammenligner siden udvalgte private forsikringer og giver overblik over de privattegnede pensioner inkl. ATP.