Total-aftaler og rabatmuligheder

TOTAL-aftale 12%  
(det fremgår af dine policer, hvis du er omfattet af denne aftale)

1.       Aftalen gælder privatforsikringer og skal for husstanden omfatte indboforsikring, samt mindst én af følgende forsikringstyper:

a.        Bilforsikring for personbil eller varevogn, der udelukkende anvendes til privat personkørsel.

b.       Husforsikring

c.        Fritidshusforsikring.

d.       Ulykkesforsikring for mindst én person over 18 år.

Såfremt forsikringstager har tegnet en landboforsikring, der omfatter indboforsikring, stilles der ikke krav om yderligere forsikringer.

Forsikringerne i aftalen skal oprettes af forsikringstager. Eventuel forsikring til ægtefælle/samlever skal oprettes i forsikringstagers navn med ægtefælle noteret på policen som ejer/bruger. Det er en betingelse, at ægtefælle/samlever er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse.

Forsikringer, som forsikringstagerens børn opretter, kan indgå i aftalen, hvis de pågældende er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Forsikringerne skal oprettes i forsikringstagers navn med barnet noteret som medforsikret på policen. Dette gælder dog ikke biler, der skal oprettes i barnets eget navn.
Præmierabat
Der ydes en årlig præmierabat på 12% af de normale tarifpræmier på samtlige

private forsikringer tegnet af forsikringstageren.

For livs- og pensionsforsikringer gælder særlig aftale, jfr. punkt 8.

Aftalens yderligere fordele.

Udover ovennævnte præmierabatter og bonus indeholder aftalen nogle tarif- og dækningsmæssige fordele.

a.     Gratis trækkrog.

Er din bil forsikret i selskabet, er ansvarsforsikringen for trækkrogen gratis medforsikret.

b.     Kun én selvrisiko.

I tilfælde af en skade, der involverer mere end én forsikring, opkræves der kun selvrisiko på den forsikring, der har den højeste selvrisiko.

c.     Rådyrsdækning

Skade ved påkørsel af rådyr, elg, hjort, vildsvin eller andet klovbærende vildt er ikke en bonusbelastende skade, og der vil ikke blive opkrævet selvrisiko.

d.     Mulighed for medforsikring af trailer, hvis bilen er forsikret i selskabet. Dækningen vil fremgå af policen for bilforsikringen.

e.     Erstatningscampingvogn. Er din campingvogn forsikret hos os, dækker vi udgifter til leje af en tilsvarende campingvogn, hvis din campingvogn bliver ubeboelig som følge af en skade, der sker, mens du er på vej på ferie. Betingelser for dækningen fremgår af campingvognpolicen.

Præmierabatten og fordelene opnås, når indboforsikringen og de øvrige krævede forsikringer er overflyttet til selskabet.

Opfylder forsikringstageren ikke længere betingelserne for at være omfattet af aftalen, opretholdes forsikringerne på selskabets almindelige betingelser uden fordele og rabatter.
Bortfald af fordele i henhold til denne aftale sker med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være med i aftalen ikke længere er opfyldt.

Bortfald af rabat sker dog først til forsikringens førstkommende hovedforfaldsdato.

TOTAL-aftale 15%  
(det fremgår af dine policer, hvis du er omfattet af denne aftale)

Aftalen gælder privatforsikringer og skal for husstanden omfatte indboforsikring, samt mindst to af følgende forsikringstyper:

a.        Bilforsikring for personbil eller varevogn, der udelukkende anvendes til privat personkørsel.

b.       Husforsikring

c.        Fritidshusforsikring.

d.       Ulykkesforsikring for mindst én person over 18 år.

Såfremt forsikringstager har tegnet en landboforsikring, der omfatter indboforsikring, stilles der kun krav om yderligere én forsikring.

Forsikringerne i aftalen skal oprettes af forsikringstager. Eventuel forsikring til ægtefælle/samlever skal oprettes i forsikringstagers navn med ægtefælle noteret på policen som ejer/bruger. Det er en betingelse, at ægtefælle/samlever er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse.

Forsikringer, som forsikringstagerens børn opretter, kan indgå i aftalen, hvis de pågældende er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Forsikringerne skal oprettes i forsikringstagers navn med barnet noteret som medforsikret på policen. Dette gælder dog ikke biler, der skal oprettes i barnets eget navn.
Præmierabat
Der ydes en årlig præmierabat på 15% af de normale tarifpræmier på samtlige

private forsikringer tegnet af forsikringstageren.

For livs- og pensionsforsikringer gælder særlig aftale, jfr. punkt 8.

Aftalens yderligere fordele.

Udover ovennævnte præmierabatter og bonus indeholder aftalen nogle tarif- og dækningsmæssige fordele.

a.     Gratis trækkrog.

Er din bil forsikret i selskabet, er ansvarsforsikringen for trækkrogen gratis medforsikret.

b.     Kun én selvrisiko.

I tilfælde af en skade, der involverer mere end én forsikring, opkræves der kun selvrisiko på den forsikring, der har den højeste selvrisiko.

c.     Rådyrsdækning

Skade ved påkørsel af rådyr, elg, hjort, vildsvin eller andet klovbærende vildt er ikke en bonusbelastende skade, og der vil ikke blive opkrævet selvrisiko.

d.     Mulighed for medforsikring af trailer, hvis bilen er forsikret i selskabet. Dækningen vil fremgå af policen for bilforsikringen.

e.     Erstatningscampingvogn. Er din campingvogn forsikret hos os, dækker vi udgifter til leje af en tilsvarende campingvogn, hvis din campingvogn bliver ubeboelig som følge af en skade, der sker, mens du er på vej på ferie. Betingelser for dækningen fremgår af campingvognpolicen.

Præmierabatten og fordelene opnås, når indboforsikringen og de øvrige krævede forsikringer er overflyttet til selskabet.

Opfylder forsikringstageren ikke længere betingelserne for at være omfattet af aftalen, opretholdes forsikringerne på selskabets almindelige betingelser uden fordele og rabatter.
Bortfald af fordele i henhold til denne aftale sker med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være med i aftalen ikke længere er opfyldt.

Bortfald af rabat sker dog først til forsikringens førstkommende hovedforfaldsdato.

TOTAL-aftale 18%  
(det fremgår af dine policer, hvis du er omfattet af denne aftale)

Aftalen gælder privatforsikringer og skal for husstanden omfatte indboforsikring, samt mindst tre af følgende forsikringstyper:

a.        Bilforsikring for personbil eller varevogn, der udelukkende anvendes til privat personkørsel.

b.       Husforsikring

c.        Fritidshusforsikring.

d.       Ulykkesforsikring for mindst én person over 18 år.

Såfremt forsikringstager har tegnet en landboforsikring, der omfatter indboforsikring, stilles der kun krav om yderligere to forsikringer.

Forsikringerne i aftalen skal oprettes af forsikringstager. Eventuel forsikring til ægtefælle/samlever skal oprettes i forsikringstagers navn med ægtefælle noteret på policen som ejer/bruger. Det er en betingelse, at ægtefælle/samlever er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse.

Forsikringer, som forsikringstagerens børn opretter, kan indgå i aftalen, hvis de pågældende er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Forsikringerne skal oprettes i forsikringstagers navn med barnet noteret som medforsikret på policen. Dette gælder dog ikke biler, der skal oprettes i barnets eget navn.
Præmierabat
Der ydes en årlig præmierabat på 18% af de normale tarifpræmier på samtlige

private forsikringer tegnet af forsikringstageren.

For livs- og pensionsforsikringer gælder særlig aftale, jfr. punkt 8.

Aftalens yderligere fordele.

Udover ovennævnte præmierabatter og bonus indeholder aftalen nogle tarif- og dækningsmæssige fordele.

a.     Gratis trækkrog.

Er din bil forsikret i selskabet, er ansvarsforsikringen for trækkrogen gratis medforsikret.

b.     Kun én selvrisiko.

I tilfælde af en skade, der involverer mere end én forsikring, opkræves der kun selvrisiko på den forsikring, der har den højeste selvrisiko.

c.     Rådyrsdækning

Skade ved påkørsel af rådyr, elg, hjort, vildsvin eller andet klovbærende vildt er ikke en bonusbelastende skade, og der vil ikke blive opkrævet selvrisiko.

d.     Mulighed for medforsikring af trailer, hvis bilen er forsikret i selskabet. Dækningen vil fremgå af policen for bilforsikringen.

e.     Erstatningscampingvogn. Er din campingvogn forsikret hos os, dækker vi udgifter til leje af en tilsvarende campingvogn, hvis din campingvogn bliver ubeboelig som følge af en skade, der sker, mens du er på vej på ferie. Betingelser for dækningen fremgår af campingvognpolicen.

Præmierabatten og fordelene opnås, når indboforsikringen og de øvrige krævede forsikringer er overflyttet til selskabet.

Opfylder forsikringstageren ikke længere betingelserne for at være omfattet af aftalen, opretholdes forsikringerne på selskabets almindelige betingelser uden fordele og rabatter.
Bortfald af fordele i henhold til denne aftale sker med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være med i aftalen ikke længere er opfyldt.

Bortfald af rabat sker dog først til forsikringens førstkommende hovedforfaldsdato.